ไทยยูเนี่ยน เดินหน้าส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพแก่แรงงานอย่างต่อเนื่อง

แรงงานไทยยูเนี่ยนที่โรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการแนะนำการใช้ช่องทางการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกต่อแรงงาน สำหรับการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะต่อต้านการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมง แรงงานเหล่านี้สามารถสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิแรงงานผ่านช่องทางการสื่อสารทางเฟซบุ๊ค ไลน์ และเวยป๋อ (Weibo) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันอิสสรา และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการขจัดการบังคับใช้แรงงาน (ภาพจากไทยยูเนี่ยน/ธวัชชัย พันเดช)