ไทยยูเนี่ยน ผู้นำในการรับพนักงานโดยไม่มีค่าธรรมเนียมบริการจัดหางาน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับการขจัดประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และการละเมิดด้านสิทธิแรงงาน โดยได้รับการยอมรับจากกลุ่มสิทธิแรงงานข้ามชาติ