ไทยยูเนี่ยน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดโครงการเก็บขยะทะเลเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขยะจำนวน 1,306 กิโลกรัม ได้รับการเก็บจากป่าชายเลน ตอบรับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

สมุทรสาคร, 20 ธันวาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการเก็บขยะชายฝั่งเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจบริษัทที่จะช่วยดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทั่วโลก

อาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะน้ำหนักรวมถึง 1,306 กิโลกรัม (1.306 ตัน) ประเภทของขยะที่พบเจอหลักได้แก่ ถุงพลาสติก 846 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 160.5 กิโลกรัม โฟม 87.5 กิโลกรัม และขวดแก้ว 85 กิโลกรัม

สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ที่ชื่อว่า International Coastal Cleanup ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล

อาสาสมัครกว่า 50 คน จากไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร และอาสาชุมชนท้องถิ่น ขยะที่เก็บมาจะนำมาคัดแยกประเภทเพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ ขยะบางประเภทจะถูกนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร จะนำข้อมูลประเภทของขยะทะเลที่รวบรวมได้จากกิจกรรมไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาขยะทะเลต่อไป ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกและให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะทะเลอีกด้วย

“ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรองประธานของ SeaBOS กล่าว “เรายึดมั่นในเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans) และทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้สำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่ไทยยูเนี่ยน ซึ่งผมภูมิใจมากที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการเก็บขยะชายฝั่งในครั้งนี้”

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์การเก็บขยะชายฝั่งสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่”

“ผมขอขอบคุณบริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ ที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุน และขับเคลื่อนงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครไปด้วยกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานนี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดี และคงอยู่ต่อไป”

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเล และเชื่อมโยงกับอ่าวไทย จึงมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลมาอย่างยาวนาน ซึ่งสำนักงานฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร”

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ  SeaBOS ที่เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 10 บริษัท มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืนและรักษาท้องทะเลของเราให้สมบูรณ์

###

About Thai Union
Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader, bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for more than 40 years.

Today, Thai Union is regarded as one of the world’s leading seafood producers and is one of the largest producers of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 132.4 billion (US$ 4.2 billion) and a global workforce of more than 44,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products.

The company’s global brand portfolio includes market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch, Thai-leading brands SEALECT, Fisho, Qfresh, Monori, Bellotta and Marvo, and ingredient and supplement brands UniQ™BONE, UniQ™DHA and ZEAvita.

As a company committed to innovation and globally responsible behavior, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding participating company of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). In 2015, Thai Union introduced its SeaChange® sustainability strategy. Find out more at seachangesustainability.org. Thai Union’s on-going work on sustainability issues was recognized when the company was listed on the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the eighth consecutive year in 2021 and ranked number two in the world on the Food Products Industry Index. Thai Union was also named to the FTSE4Good Emerging Index for the fifth straight year in 2020.