ไทยยูเนี่ยนติด 1 ใน 25 บริษัทที่มีความโปร่งใส จากการประเมินบริษัทข้ามชาติทั้งหมดกว่า 100 แห่ง

8 สิงหาคม 2559, กรุงเทพฯ — บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน (ไทยยูเนี่ยน) ติดอันดับสุดยอดบริษัทอาหารทะเล และเป็นหนึ่งใน 25 บริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานความโปร่งใสเป็น เลิศ จากการเปิดเผยในรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ฉบับล่าสุด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 21 ด้วยคะแนน 5.6 จาก 10 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 3.4 และเป็นหนึ่งใน 25 บริษัทที่ได้ถึง 5 คะแนน หรือสูงกว่านั้น

รายงาน ความโปร่งใสขององค์กร: เรื่องการประเมินบริษัทข้ามชาติในตลาดเกิดใหม่ (The Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals) ประเมินแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทข้ามชาติในตลาดเกิดใหม่จำนวน 100 แห่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน 15 ประเทศ และดำเนินกิจการใน 185 ประเทศ โดยประเมินจากวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งประกอบไปด้วย: ด้านแรก พิจารณาองค์ประกอบสำคัญของโครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบริษัท; ด้านที่สอง พิจารณาการเปิดเผยโครงสร้างของบริษัทและรายละเอียดการถือหุ้น; และด้านที่สาม พิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในแต่ละประเทศ โดยทีมวิจัยขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ของแต่ละบริษัท รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งใน 23 บริษัท ที่มีการดำเนินการให้รายละเอียดและข้อมูลต่อผลการประเมินของทีมวิจัยองค์กร เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

“การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างแท้จริงและการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน มีความสำคัญพอๆ กับการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค” ดร.แดเรียน แม็คเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กล่าว “เราได้ประกาศพันธสัญญาด้านความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนในจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน (Business Ethics and Labor Code of Conduct) รวมถึงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของเราหรือที่เรียกว่า Sea Change เราดำเนินธุรกิจตามค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของเรา โดยมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเกิดขึ้นได้จริง ในอุตสาหกรรมและชุมชนของเรา”

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์ลิน โดยมีรายงานมากกว่า 100 หัวข้อทั่วโลก องค์กรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การปราศจากการ คอรัปชั่นในโลก

“การประเมินโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ สูงนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” ดร. แม็คเบน กล่าวเสริม

สำหรับรายงานฉบับเต็ม ท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_emerging_market_multinat