ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และเอชเอสบีซี คว้ารางวัล Best Forecasting Strategy จากงาน Corporate Treasurer Awards


18 เมษายน 2559 กรุงเทพ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นแบรนด์อาหารทะเลชั่นนำทัวโลก และธนาคารเอชเอสบีซี ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล Asia’s Best Treasury & Finance Strategies ในหมวดย่อย Best Forecasting Strategy ในงานประกาศรางวัล Corporate Treasurer Awards ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่องการบริหารเงินของ นิตยสาร Corporate Treasurer ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหลายร้อยคนเข้าร่วมงาน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ได้รับการยอมรับว่า เป็นบริษัทที่มีการวางแผนกลยุทธ์ยอดเยี่ยมด้านศูนย์บริหารเงินและสำนักงาน ใหญ่ข้ามประเทศ หลังจากได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย ทำให้บริษัทมีศูนย์รวมการบริหารงานของบริษัทลูกทั่วโลกในส่วนงานการบริหาร สภาพคล่อง บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการระดมทุน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปที่นำไปสู่การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้ดำเนินการแต่งตั้ง ธนาคารเอชเอสบีซี ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการให้บริการบริหารสภาพคล่องธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเงินในบัญชีระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือได้ทั่วโลก โดยจะได้รับประโยชน์จากการลดเงินสดส่วนเกินที่ถืออยู่ในบัญชีต่างๆ ทั่วโลก และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเงินทุนของบริษัทและบริษัทในเครือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ