นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครเรียนรู้ประโยชน์ของป่าชายเลน

บรรยายภาพ: นักเรียนจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาว ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่มีส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งระหว่างการทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร (เครดิตภาพโดย ไทยยูเนี่ยน)

11 ธันวาคม 2562, สมุทรสาคร – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พานักเรียนจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาว จำนวนกว่า 70 คนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยเด็กๆ ต่างได้รับความรู้ถึงวิธีการที่จะสามารถช่วยกันป้องกันรักษาป่าชายเลน และเรียนรู้ถึงโทษของขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชายฝั่ง และชุมชนรอบป่าชายเลน

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มหาสมุทร และการลดมลพิษทางท้องทะเล จากนั้นเด็กๆ ได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลนลงในถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเด็กๆ สามารถเก็บขยะได้ถึง 72 กิโลกรัม

บรรยายภาพ: น้องๆ นักเรียนช่วยกันเก็บขยะตามชายฝั่งของป่าชายเลนระหว่างการทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยไทยยูเนี่ยน (เครดิตภาพโดย ไทยยูเนี่ยน)

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 1.33 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในหมวด Food Industry

จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล wiryaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงค์ (ดิว)
อีเมล Jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.80.976.4613