ไทยยูเนี่ยนร่วมแบ่งปันความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในการประชุมคณะสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชเนีย (AOSEF) และการประชุมย่อยกลุ่มทำงานด้านพัฒนาความรู้นักลงทุน ปี 2562

บรรยายภาพ: คุณภัทรชัย สนธิขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านผู้คนและการพัฒนาชุมชน บรรยายถึงความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในการประชุมคณะสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชเนีย และการประชุมย่อยกลุ่มทำงานด้านพัฒนาความรู้นักลงทุน ปี 2562 เครดิตภาพ: ไทยยูเนี่ยน

3 ธันวาคม 2562, กรุงเทพมหานคร – คุณภัทรชัย สนธิขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านผู้คนและการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมคณะสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชเนีย (AOSEF) และการประชุมย่อยกลุ่มทำงานด้านพัฒนาความรู้นักลงทุน ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ภายใต้การบรรยายหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแบบบูรณาการโดยใช้หลักการปฏิบัติ ESG คุณภัทรชัย นำเสนอกรณีศึกษาของไทยยูเนี่ยนที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่แสดงถึงปัจจัยหลักด้านความสำเร็จ โอกาส และความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ด้านความยั่งยื่นของบริษัท SeaChange®

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 1.33 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกใน Food Industry ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ (แป๋ม)
อีเมล wiryaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.81.922.5135

จิรวัส มนตรีวงค์ (ดิว)
อีเมล Jirawat.montreevong@thaiunion.com
โทร +66.80.976.4613