ไทยยูเนี่ยน รับพนักงานกว่าพันอัตราจากสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เข้าเป็นพนักงานของบริษัท

18 มกราคม 2559, สมุทรสาคร ประเทศไทย - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการบรรจุอดีตพนักงานจากสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้อง ต้น (ล้ง) จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าทำงานในโรงงานของไทยยูเนี่ยน


(รูปประกอบที่ 1 อดีพนักงานจากล้งเข้าคิวสมัครงานที่ไทยยูเนี่ยน)

ภายหลังจากที่ไทยยูเนี่ยนได้ยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์ น้ำเบื้องต้นภายนอก หรือล้ง เพื่อให้สามารถควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิตของห่วงโซ่อุปทาน ทางบริษัทได้มีการเตรียมพร้อมรองรับการว่าจ้างพนักงานจากล้งที่ถูกยกเลิกการ ว่าจ้างจากทางบริษัทเพิ่มอีกอย่างน้อย 1,000 คนในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร มีพนักงานเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทยินดีรับพนักงานทั้งหมดนี้เป็นจำนวนเกือบ 1,200 คน

สำหรับพนักงานใหม่ทั้งหมดนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และจะได้รับการจ่ายค่าจ้างสอดคล้องกับพนักงานในสายการผลิตของไทยยูเนี่ยนตาม อัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ทางบริษัทได้มอบเครื่องแบบและอุปกรณ์ทำงาน ตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท อีกทั้งยังได้รับการปฐมนิเทศน์ ชี้แจงเรื่องสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย และกฎระเบียบการทำงานของบริษัท รวมถึงรายละเอียดเรื่องค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ โดยได้มีการอบรมพนักงานไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา


(รูปประกอบที่ 2 พนักงานใหม่กำลังรับเครื่องแบบและอุปกรณ์ทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยสากล)


(รูปประกอบที่ 3 พนักงานใหม่กำลังรับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับ แรงงานต่างด้าว)

นอกเหนือจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ภายหลังจากที่ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศเลิกทำธุรกิจกับล้งที่เป็นนายจ้างเดิมของ พวกเขา โดยบริษัทได้จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานเหล่านี้ ในช่วงระยะเวลาที่ต้องออกจากที่ทำงานเดิม และมาเริ่มงานใหม่กับไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่า แรงงานเหล่านี้จะไม่เดือดร้อนจากปัจจัยภายนอก รวมถึงบริษัทยังให้บริการรถรับส่งสำหรับพนักงานใหม่จากสถานที่พักอาศัยมาที่ โรงงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวกับที่ทำงานใหม่ได้ต่อไป

ด้านนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้งของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมอบการทำงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ให้กับแรงงานที่มาจากล้งเหล่านี้ การสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่อุปทาน และการเคารพสิทธิของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา ผมเชื่อมั่นว่า การนำการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นจากภายนอกเข้ามาทำในโรงงานของเรา จะสร้างความมั่นใจว่า แรงงานทั้งหมดนี้จะได้รับสิทธิด้านแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผมหวังว่า พนักงานใหม่ทุกคนจะมีความสุขกับการทำงานที่ไทยยูเนี่ยนตลอดไป"

(รูปประกอบที่ 4 พนักงานใหม่ของไทยยูเนี่ยนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสวมใส่เครื่องแบบพร้อมเริ่มงาน)

ไทยยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยว ข้องกับการสรรหาและว่าจ้างของเรา พนักงานของเราจะได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำ อีกทั้งยังมีเบี้ยขยันและค่าตอบแทนจูงใจอื่นๆ ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน และเรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่าย United Nations Global Compact Local Network ในประเทศไทยอีกด้วย