ไทยยูเนี่ยนตอบรับนโยบายกรมประมงโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยมาตรฐานการแปรรูประดับโลก

  • ไทยยูเนี่ยนจับมือสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากะพงขาว โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  • เนื้อปลากระพงที่ผ่านการแปรรูปด้วยมาตรฐานระดับโลกจะถูกส่งเป็นวัตถุดิบให้กับการบินไทย

19 เมษายน 2562ม กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากระพงขาว นำกระบวนการแปรรูปและแช่แข็งวัตถุดิบเพื่อคงคุณภาพที่ดีก่อนนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่างๆ สำหรับเสิร์ฟผู้โดยสารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยไทยยูเนี่ยนได้นำมาตรฐานการผลิตระดับโลกเข้ามาดูแลขั้นตอนการแปรรูป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบจะยังคงคุณภาพที่ดีเลิศ โดยการลงนามครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยใช้การตลาดนำการผลิตของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บรรยายภาพ

อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากระพงขาวระหว่าง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย

เครดิตภาพ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์