สหประชาชาติ ยกย่องผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ในฐานะผู้บุกเบิกเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจจากทะเลอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 17 มิถุนายน 2564 – ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ในฐานะ 1 ใน 10 ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือกลุ่มผู้นำจากภาคธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก UN Global Compact ในฐานะที่มีผลงานอันโดดเด่นในการทำงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ตามพันธสัญญา หลักการ 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงานและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดิฉันและทุกท่านที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ ได้ตั้งใจทุ่มเทให้โลกและธุรกิจของเรานั้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ไทยยูเนี่ยนนั้นถือว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและดิฉันอยากขอบคุณทีมงานของเราทุกคนทั่วโลกที่มีความตั้งใจเหมือนกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

ดร. แดเรียน ได้รับการยอมรับในการทำงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของท้องทะเลที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจต่างๆ ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีการทำงานไปตามเป้าหมายการพัฒนาในทุกข้อและมุ่งเน้นใน 4 เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ได้แก่ ข้อที่ 2 ขจัดความหิวโหย ข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ทาง UN Global Compact ได้ตีพิมพ์ประวัติ ดร แดเรียนทางเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมีรายละเอียดที่เว็บไซต์ SeaChange®

“ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานต่างๆ ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้นำทั้งสิบคนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ มิใช่เพียงเพื่อผู้ถือหุ้นแต่เพื่อสังคมโดยรวม ดิฉันหวังว่าผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิบท่านในปี 2564 นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการทำงานภาคธุรกิจเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น” ซันดา โอจิมโบ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร UN Global Compact กล่าว

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับการยอมรับในปีก่อนๆ และตัวแทนจากเครือข่ายของ UN Global Compact โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพันธสัญญา หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact ฝังอยู่ในกลยุทธ์หลักของบริษัท ตลอดจนความพยายามในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือในการทำงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายท้องถิ่น ในปี 2564 นี้ รายชื่อผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีการประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ UN Global Compact ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

ในปีนี้ กระบวนการสรรหามุ่งไปที่กลุ่มคนทำงานในทุกระดับจากบริษัทต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ UN Global Compact และผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจากทุกทวีปในโลก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ www.unglobalcompact.org

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 132,402 ล้านบาท (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ UniQ™BONE, UniQ™DHA และ ZEAvita

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน