กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาคเงิน 1.8 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

ภาพจากซ้ายไปขวา นางประภาพันธ์ สวัสดิผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายสุวรรณ์ ภูศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายวิชัย ลีลาเจษฎากุล ผู้จัดการทั่วไป บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม นางกิติมา ลิ้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ นายแพทย์ชำนาญการ และนางจันทนา กลิ่นนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สมุทรสาคร – 8 กรกฎาคม 2565 – กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาคเงินจำนวน 1,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่จะสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีนายวิชัย ลีลาเจษฎากุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และนายสุวรรณ์ ภูศรีจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัทมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนางกิติมา ลิ้มประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางประภาพันธ์ สวัสดิผล (ที่ 1 ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ (ที่ 2 จากขวา) นายแพทย์ชำนาญการ และนางจันทนา กลิ่นนิล (ที่ 1 จากขวา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ