คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อหารือเรื่องการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงไทย

(บรรยายใต้ภาพ- จากขวาไปซ้าย) คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) , พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหม, คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณฤทธิรงค์  บุญมีโชติ   ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง

1 เมษายน 2558, กรุงเทพฯ –  คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนนำโดยคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ, คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้ง  เข้าพบ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมงไทย

เป้าหมายในการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิมนุษยชน และลงโทษผู้กระทำผิดในเรื่องการค้ามนุษย์ และเพื่อเป็นการประกาศให้ทั่วโลกทราบเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปราม อาชญากรรมการค้ามนุษย์ดังกล่าว

คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว ว่า  ในบทบาทของผู้นำอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนมีความจำเป็นต้อง มีบทบาทในเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถยอมให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศของเราอีกต่อ ไป กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนขอ

ประกาศเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางกับภาครัฐในการแก้ ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนที่สุด

เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับปัญหาในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ พันธมิตรทางการค้าของเรามีความมั่นใจในสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยปราศจาก การใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

ในการนี้ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนยังได้ขอให้หน่วยงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ทำงานร่วมกัน และผลักดันให้เห็นผลในการป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลต่อ ไป ขณะเดียวกันก็ยังได้ขอให้รัฐบาลแต่งตั้งผู้นำเพื่อมาปฏิบัติภารกิจดังกล่าว นี้โดยเร่งด่วน

คณะรัฐบาลจะดำเนินการสั่งการให้หลายภาคส่วนงานของภาครัฐ เร่งปราบปรามการค้ามนุษย์  เพื่อล้มล้างขจัดขบวนการค้ามนุษย์ โดยการนำเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 นี้