TUF แจงเหตุเพลิงไหม้เฉพาะส่วนผลิตกุ้ง แต่ส่วนผลิตอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบและดำเนินการได้ตามปกติ เผยเป็นห่วงความปลอดภัยพนักงาน และพร้อมดูแลเต็มที่