TUF ปลื้มรับข่าวทริสปรับอันดับเครดิตเพิ่มเป็น AA- แนวโน้ม คงที่

TUF เผย ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เป็นระดับ AA- จากเดิมที่ระดับ A+ สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทในฐานะเป็นผู้นำอาหารทะเล และมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงการมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้นำด้านอาหารทะเลด้วยนวัตกรรมและคุณภาพที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในทุกทวีป กล่าวถึง การได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เป็น AA- ว่า "เรามีความภูมิใจอย่างมากที่ทริสเรทติ้งมีความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท หลังจากที่ได้ให้ข้อมูลและอธิบายถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ ความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทที่มีฐานการผลิตและฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วโลก วิธีการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท และการมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยความมีวินัยทางการเงินที่เข้มงวด โดยสะท้อนให้เห็นได้จากความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนดส์ได้ภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ "คงที่" ยังสะท้อนถึงการที่บริษัทสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประหยัดจากขนาดและความมีประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการมีฐานการตลาดและการมีสินค้าที่หลากหลายช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่มีเสถียรภาพและเติบโตได้เป็นอย่างดี และการที่มีแบรนด์สินค้าชั้นนำยังช่วยให้บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวนก็ตาม

"และการปรับเพิ่มอันดับเครดิตนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพของบริษัท ภายใต้การดำเนินธุรกิจในลักษณะ Conservative เป็นหลักปฏิบัติที่สร้างความสำเร็จให้กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตและสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้" นายธีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย