กลุ่มทียูเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านกิจกรรมแรงงาน ในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก

บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ หรือ ทียูเอฟ ผู้นำด้านอาหารทะเลและทูน่าบรรจุกระป๋องที่มีแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก และบจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ ทียูเอ็ม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทียูเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและบุตรหลาน ในงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก (Word Day Against Child Labor) พร้อมประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ซึ่ง Ms. Tuomo Poutainen (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก องค์การแรงงานระหว่าประเทศ(ไอแอลโอ) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาน ชู ชง(ยืนที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทียูเอฟ และนายไชยวัฒน์ เจริญรุจินานนท์(ยืนที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการทั่วไปทียูเอ็ม ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย เมื่อเร็วๆนี้