ทียูเอฟ ประกาศเข้าร่วมยูเอ็น โกลบอลคอมแพค นับเป็นผู้ผลิตและแปรรูปอาหารของไทยรายแรกที่เข้าร่วมข้อตกลงระดับโลก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลชั้นนำระดับโลก ประกาศเข้าร่วม “ข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ” หรือ “ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค” ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจของทียูเอฟทั่วโลก

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าร่วมข้อตกลงยูเอ็น โกลบอล คอมแพค แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติระดับสากลทั้ง 10 ประการ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2531 เราได้ยึดมั่นปรัชญาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นกรอบการทำงานภายใต้ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเสมอมา จนกระทั่งทุกวันนี้ที่ธุรกิจของเราเติบโตและครอบคลุมตลาดทั่วโลก การดำเนินตามเจตนารมณ์ของยูเอ็น โกลบอล คอมแพค เป็นการตอกย้ำว่าทียูเอฟและกลุ่มบริษัทในเครือจะคงไว้ซึ่งการเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าของนักลงทุน รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และที่สำคัญคือ การเป็นองค์กรในฝันของพนักงานกว่า 32,000 คน ทั่วโลก”

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทียูเอฟร่วมกับบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรปทำการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่ครอบคลุมทุกฐานการผลิตทั่วโลก

“เราทำงานร่วมกับบริษัทในเครือ ทั้ง ชิกเก้น ออฟ เดอะ ซี ในสหรัฐอเมริกา และ เอ็มดับเบิลยู แบรนด์ ในยุโรป เพื่อนำมาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานในระดับสากลมาปรับใช้ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร” ดร.วิทย์ กล่าว

ตัวอย่างล่าสุดของความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คือการร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ แอลพีเอ็น และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในการจัดตั้งศูนย์ ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน นับเป็นแผนเชิงรุกของบริษัทในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่

“ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างบริษัท กับองค์กรระดับชุมชนในการมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ่การผลิต ตามเจตนารมณ์ของยูเอ็น โกลบอล คอมแพค” ดร.วิทย์ กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับ ทียูเอฟ
เป็นเวลากว่า 25 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน วันนี้ ทียูเอฟ ถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 32,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century และมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า

ในฐานะที่ทียูเอฟ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค รวมทั้งองค์กรเพื่อความยั่งยืนอื่นๆอาทิเช่น ดัชนีความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลก Dow Jones Sustainability Index, รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.thaiuniongroup.com.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
โทร. 02-298-0024 ต่อ 675-678