ทียูเอฟร่วมกิจกรรมวันเด็กแจกฟิชโชให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการกว่า 34 แห่ง

สมุทรสาคร -14 มกราคม 2557: บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล เจ้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยคุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทียูเอฟ มอบของขวัญวันเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ปลาเส้นฟิชโชมูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็ก ผ่านทางหน่วยงานราชการต่างๆ โรงเรียน มูลนิธิฯ และโรงพยาบาล จำนวนกว่า 34 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทียูเอฟ ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์เป็นประจำทุกปี

จากภาพ: คุณประสาร สารวงษ์ (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ปลาเส้นฟิชโชจำนวน 10 ลัง หน้าศูนย์เตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนวัยเรียนทียูเอฟ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้นที่โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 700 คน

กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุเคราะห์เนื่องในวันเด็ก เป็นส่วนหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ร่วมปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการตอบแทนคืนสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่