หุ้นกู้ทียูเอฟ สร้างปรากฏการณ์ตอบรับอย่างท่วมท้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของไทย ประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการขายหุ้นกู้ครั้งที่สี่นับตั้งแต่ออกจำหน่ายในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวซึ่งถึงกำหนดชำระในปีนี้ รวมถึงจัดการดุลย์เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทียูเอฟ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ประเทศไทย) ในระดับ AA- และในครั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอชเอสบีซี จัดจำหน่าย”

“ถึงแม้จะมีผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้ตลาดการลงทุนในประเทศไทยมีความผันผวน แต่ทียูเอฟ ประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี โดยนักลงทุนยังคงให้ความมั่นใจต่อบริษัท เห็นได้จากการให้ความสนใจอย่างมากช่วงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ และให้การตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากจำนวนหุ้นที่ตั้งใจจะเสนอขายให้แก่นักลงทุน (Greenshoe option) โดยมีการจองซื้อจากผู้ลงทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 4.5 เท่า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิมที่ 6 พันล้านบาทออกไปอีกที่ 8.25 พันล้านบาท” นายธีรพงศ์ กล่าว

“ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ น่าจะมีผลมาจากการที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดมา ความเป็นบรรษัทภิบาล และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในตลาดโลก”

“หลังจากเผชิญความท้าทายในปี 2556 ที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ทั้งในและนอกประเทศ” นายธีรพงศ์ กล่าวเสริม