ทียูเอฟเปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ นำคณะผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าชมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปที่โรงงานทียูเอฟ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนขององค์กรให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้