ซีเล็คคว้ารางวัลอันดับ 1 สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ ปี 2557 จาก "SUPERBRANDS" ประเทศอังกฤษ

กรุงเทพ - 9 กันยายน 2557: "ซีเล็ค"ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัดผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและปลาซาดีนกระป๋อง อาหารทานเล่นปลาเส้นฟิชโช่ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง หนึ่งในบริษัทในเครือ ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหาชน (ทียูเอฟ) ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก ได้รับเลือกจาก Superbrands ประเทศอังกฤษ ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ

สุภัทรา คูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารในเครือและพนักงานบริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าซีเล็ค ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ จนทำให้ได้รับคัดเลือกจาก Superbrands ประเทศอังกฤษให้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในด้าน คุณภาพของตราสินค้า (Brand Quality) ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค (Brand Affinity) และความมีเอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้า( Brand Personality)

รางวัลดังกล่าวได้มาจากการให้คะแนนลงมติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงการต่างๆเป็นอย่างสูงภายในประเทศและเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทโฆษณา โดยมีกระบวนการคัดเลือก คัดกรองที่เข้มข้นจากการสำรวจจากผู้บริโภคจำนวนกว่า 5,500 ท่านทั่วประเทศที่เป็นผู้ทำการลงคะแนนโหวต จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นการมอบรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดอีกรางวัลหนึ่งในด้านการสร้างแบรนด์ตราสินค้าชั้นนำของโลก