ทียูเอฟคว้ารางวัล "THAILAND'S CORPORATE BRAND RISING STARS 2014" เป็นครั้งแรกก้าวเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โตเกือบ 180 เปอร์เซ็นต์จาก 46 บริษัทในหมวดเกษตรและอาหาร

นางศศินันท์ ออลแมนด์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก ขึ้นรับมอบรางวัล "Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2014" จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน Thailand's Top Corporate Brand and Corporate Brand Rising Stars 2014 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพ ฯ - 22 กันยายน 2557 -- บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก คว้ารางวัล "Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2014" ขึ้นแท่นเป็น "บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด" ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 46 บริษัท ทั้งนี้จากการวิจัยโดยสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย"

งานดังกล่าวนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อประกาศผลรางวัลและทำพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดแล้ว ประการสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง แบรนด์องค์กร (Corporate Brand ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนให้กับประเทศไทยในอนาคตต่อไปอีกด้วย

นางศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก กล่าวว่า "ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัททียูเอฟ ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทียูเอฟได้รับรางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2014 เป็นครั้งแรก ถือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดเกษตรและอาหาร จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 46 บริษัท ทั้งนี้ทียูเอฟมีมูลค่าแบรนด์องค์กร 11,958 ล้านบาท เติบโตถึง 179.71 เปอร์เซ็นต์ จากการวิจัยโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย" และร่วมกันจัดงานกับสื่อในเครือผู้จัดการ บริษัทเซทเทรด ดอทคอม จำกัด และอินเตอร์แบรนด์"

"ทียูเอฟได้ก้าวสู่มิติใหม่ที่สำคัญ เรามีเครือข่ายฐานการผลิตและการตลาดในกว่า 13 ประเทศใน 4 ทวีปทั่วโลก มีความแข็งแกร่งและมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลก ด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญสามประการคือ ประการแรกด้านนวัตกรรมด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร (Innovation) ประการที่สองด้านความยั่งยืน (Sustainability) เน้นความยั่งยืนในการบริหารธุรกิจในสามมิติ ได้แก่ ด้านแหล่งวัตถุดิบ ด้านสังคม ชุมชน เน้นพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้านการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์สำคัญประการสุดท้ายคือ Talent Development ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา ซึ่งบริษัท มีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนต่อไป อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต " นางศศินันท์ กล่าว

การจัดงาน Thailand's Corporate Brand Rising Star 2014 เป็นการประกาศผลการวิจัยประจำปีในเรื่อง "การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย" โดยคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเพื่อประโยชน์ในการวัดค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ CBS Valuation ในการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้ได้ทำการวัดจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 494 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2557) แบ่งเป็น 8 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน และในปีนี้ทางคณะผู้จัดยังให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์องค์กรระดับ โดยมีการจัดเสวนาภายในงานอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับทียูเอฟ

เป็นเวลากว่า 37 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ได้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ ทียูเอฟ ถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมีการจ้างงานกว่า 35,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ทียูเอฟเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century และ แบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า

ในฐานะที่ทียูเอฟ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากลอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทียูเอฟ สามารถดูได้ที่ www.thaiuniongroup.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
พันธมาศ กรีกุล
Head of External Communications & Media Relations
T: +66 2 298 0024 ext.677
F: +66 2 298 0024 ext 679
M: +66 84388 2617
E: pantamas_kr@thaiunion.co.th