ทียูเอฟได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI EMERGING MARKETS ถือเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของไทย พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

กรุงเทพ ฯ - 24 กันยายน 2557 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล เจ้าของแบรนด์ปลาทูน่าชั้นนำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2557 ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หมวดอุตสาหกรรมอาหาร และยังเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI นี้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างมีวินัย ทั้งด้านการเงิน การลงทุน รวมถึงการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งวินัยการบริหารที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว และถึงแม้ว่า ทียูเอฟจะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางความยั่งยืนทางธุรกิจแล้ว แต่เรายังจะเดินหน้าพัฒนาและมุ่งสนองตอบต่อความท้าทายทางธุรกิจอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง

ปัจจุบันโลกสร้างความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ภาคธุรกิจก็ต้องการสร้างการเติบโตและมูลค่าทางธุรกิจ วันนี้ทียูเอฟได้สร้างความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลการประเมิน DJSI ในครั้งนี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จดังกล่าวแล้ว

สำหรับ DJSI นี้ เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทุกปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) ซึ่ง DJSI จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม โดย ทียูเอฟ จัดอยู่ในกลุ่มของ Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และปีนี้เป็นปีแรกของทียูเอฟ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ และยังเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีในกลุ่มนี้

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราสามารถเข้าเป็นสมาชิกดัชนี DJSI เร็วกว่าที่คาดหมายไว้ถึง 2 ปี โดยก่อนหน้านั้นเราตั้งเป้าที่จะเข้าเป็นสมาชิก DJSI ในปี 2559 ซึ่งการที่ทียูเอฟได้เข้าสู่ดัชนี DJSI ในปีนี้ ย่อมมีนัยสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมากในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจ การยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลอย่างเคร่งครัด การมุ่งคิดค้นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชน

เส้นทางความยั่งยืนของทียูเอฟ เกิดจากฐานรากของธุรกิจที่มีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม คือ ความเป็นตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกสร้างหรือกำหนดขึ้นมา ขณะเดียวกันวิสัยทัศน์จากผู้บริหารที่ได้ปลูกฝังกลายเป็นค่านิยมองค์กร ที่ยึดมั่นการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเรายังมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อทุกความคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง และมีความโปร่งใส เพื่อกันหาหนทางและจัดการกระบวนการทำงาน ซึ่งเรามุ่งหวังที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

นัยสำคัญของ DJSI กับทียูเอฟ

ข้อมูลเกี่ยวกับทียูเอฟ

เป็นเวลากว่า 37 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ได้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ทียูเอฟถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 35,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เราเป็นเจ้าของ แบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century และแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า

ในฐานะที่ทียูเอฟ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากลอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiuniongroup.com
วิสาขา จันทกิจ
Head of CSR & SD Communications 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 298 0024 Ext.678
โทรสาร 02 298 0024 Ext 679 
อีเมล์ wisaka_ch@thaiunion.co.th