ทียูเอฟ ยินดีรับความประสงค์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นของทียูเอฟ

กรุงเทพฯ - 10 ตุลาคม 2557 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องของไทย มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ ลิมิเต็ด ได้แจ้งขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโร (ECB) ปัจจุบันของทียูเอฟทั้งจำนวน 60 ล้านยูโร เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 45,360,045 หุ้นที่มูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะอยู่ที่ 1,192,953,874 บาท

ปัจจุบัน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ ลิมิเต็ด เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรรายเดียวของบริษัทฯ หุ้นกู้แปลงสภาพสกุยูโรนี้ได้ออกเมื่อตอนปลายเดือนตุลาคม 2553 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับทียูเอฟในการเข้าซื้อกิจการที่ยุโรป โดยหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีอายุครบกำหนดไถ่ถอน 4 ปี ทั้งนี้หากไม่มีการแปลงสภาพ หุ้นกู้นี้จะครบกำหนดเพื่อไถ่ถอนในเดือนนี้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มทียูเอฟ กล่าวให้ความเห็นว่า "การที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ไพรเวท อีควิตี้ มีความประสงค์ในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลยูโรให้เป็นหุ้นสามัญของ ทียูเอฟ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ไพรเวท อีควิตี้ ต่อแนวโน้มธุรกิจของทียูเอฟ ที่มีผลประกอบการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ตลอดจนมีการมีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดโลก อันจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน"

"ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การใช้สิทธิแปลงสภาพนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงแก่สถานะการเงินของทียูเอฟ โดยการแปลงสภาพหนี้สินเป็นทุนในครั้งนี้จะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้นทันที และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งอัตราส่วนนี้เป็นหนึ่งในอัตราส่วนสำคัญที่สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ ใช้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ โดยแทนทีทียูเอฟจะต้องชำระเงินต้นคืนให้แก่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไพรเวท อิควิตี้ ลิมิเต็ด ทียูเอฟ สามารถมีฐานเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพดังกล่าว"

"เรายังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโต และการนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินของเราให้แข็งแกร่งทั้งธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ" นายธีรพงศ์ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับทียูเอฟ

เป็นเวลากว่า 37 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ได้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ทียูเอฟถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี (3.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีการจ้างงานกว่า 35,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เราเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century และแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า

ในฐานะที่ทียูเอฟ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล รวมทั้งเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกบริษัทฯ เดียวของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2557 ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หมวดอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทียูเอฟ สามารถดูได้ที่ www.thaiuniongroup.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (Head of Corporate Communications)

โทรศัพท์: +66 (0)2 298 0024 ต่อ 568

โทรสาร: +66 (0)2 298 0024 ต่อ 677

อีเมล์ : sasinan_al@thaiunion.co.th