รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559