บริษัท ยูโรเปียน เดอ ลา แมร์ ได้ขายโรงงานในเมืองจาบราเชลมินสกา ให้กับบริษัท โดเบรอ ปรักโซนิก ผู้ผลิตอาหารทะเลในประเทศโปแลนด์

แกมแปร์ - 18 พฤษภาคม 2565 – วันนี้ บริษัท ยูโรเปียน เดอ ลา แมร์ได้ประกาศว่า บริษัท เมอร์อไลอันซ์ โปแลนด์ บริษัทย่อยของบริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรป ได้ขายโรงงานแปรรูปปลาในเมืองจาบราเชลมินสกา ให้กับบริษัท โดเบรอ ปรักโซนิก

ในเดือนตุลาคม 2564 ไทยยูเนี่ยนได้ตัดสินใจที่จะปิดโรงงานในเมืองจาบราเซลมินสกา จากสภาวะของตลาดที่มีความท้าทายและเทรนด์ในอุตสาหกรรม ภายหลังการประกาศปิดโรงงาน ไทยยูเนี่ยนได้รับการติดต่อจากบริษัท โดเบรอ ปรักโซนิก ในประเทศโปแลนด์ ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อทรัพย์สินของโรงงาน ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีการตกลงสำเร็จเสร็จสิ้นวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยรายละเอียดการซื้อขายนั้นไม่มีการเปิดเผยใดๆ

บริษัทขออวยพรให้บริษัท โดเบรอ ปรักโซนิก ประสบความสำเร็จกับการดำเนินงานในโรงงานจาบราเชลมิสกาต่อไปในอนาคต