ไทยยูเนี่ยนคว้า 5 รางวัลจากเวที Global Banking & Finance Awards® 2021 ด้านความเป็นผู้นำและผลงานยอดเยี่ยมในหลายสาขา

บรรยายภาพ : จากซ้าย - 1. นายปีเตอร์ แกลลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท 4. นางสาวเกวลี ทองสมอางค์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

กรุงเทพฯ – 26 พฤศจิกายน 2564 – ไทยยูเนี่ยนได้รับ 5 รางวัล จาก Global Banking & Finance Awards® 2021 ที่จัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย Global Banking & Finance Review® โดยได้รับรางวัลทั้งประเภทบุคคลและผลงาน ได้แก่ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Group CEO in Asia, นายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท ได้รับรางวัล Best New Group CFO in Thailand, นางสาวเกวลี ทองสมอางค์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับรางวัล Group Head of IR Newcomer of the Year in Thailand, CSR Award: Leading Company in Building Community Resilience in Thailand และ Best Investor Relations Company in Asia  

Global Banking & Finance Review® เป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์การ และผู้บริหารในภูมิภาคและในกลุ่มบริษัท Fortune 500 โดยได้จัดมอบรางวัล Global Banking & Finance Awards® เป็นประจำทุกปีเพื่อมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านผลประกอบการ กลยุทธ์ นวัตกรรม และความสำเร็จในด้านต่างๆ รวมทั้งมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรม   

สำหรับปี 2564 ผู้บริหารของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ดังนี้

Best Group CEO in Asia จากความเป็นผู้นำผลักดันการเติบโตและนวัตกรรมของธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการมุ่งสร้าง "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์" (Healthy Living, Healthy Oceans) พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ทำให้ไทยยูเนี่ยนก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก

Best New Group CFO in Thailand ในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ Blue Finance อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนหรือ SeaChange® โดยการบริหารจัดการการเงินเพื่อโครงการในการอนุรักษ์มหาสมุทร ซึ่งสามารถขยายเครือข่ายนักลงทุนให้หลากหลาย และเสริมสร้างสถานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

Group Head of IR Newcomer of the Year in Thailand จากผลงานการผลักดันกลยุทธ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลแผนงานกลยุทธ์องค์กรถึงปี 2568 ให้แก่นักลงทุน ซึ่งมีส่วนส่งผลให้ราคาหุ้นของไทยยูเนี่ยนในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้น

CSR Award: Leading Company in Building Community Resilience in Thailand ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนชุมชนในประเทศไทย ผ่านโครงการ “ไทยยูเนี่ยนแคร์” โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนรวมถึงสัตว์เลี้ยงในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก

Best Investor Relations Company in Asia – ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ท่ามกลางสถานกรณ์วิกฤตโรคระบาดในทั่วโลก โดยการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก

เกี่ยวกับไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลกที่นำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ อร่อย และสร้างสรรค์ มาสู่ลูกค้าทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

ปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เก็บไว้ได้นานที่สุด โดยมียอดขายต่อปีเกินกว่า 132.4 พันล้านบาท (4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และแรงงานทั่วโลกกว่า 44,000 คน ที่ทุ่มเทให้กับการบุกเบิกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอาหารภายใต้แบรนด์ UniQ™BONE และ UniQ™DHA และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบรนด์ ZEAvita.

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน