ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และชุมชน ผนึกกำลังกับ 40 บริษัทเอกชนชั้นนำสานต่อ คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ก้าวสู่ความสำเร็จระดับเอเชีย

กรุงเทพฯ — 27 ตุลาคม 2564 — กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยและทำงานในชุมชนที่ไทยยูเนี่ยน มีการดำเนินธุรกิจอยู่ และการศึกษาเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น คอนเน็กซ์อีดี เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมสนับสนุนมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ได้รับการรับรองจาก Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) องค์กรวิจัยกิจการทางสังคมในภูมิภาคเอเชีย โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสังคม ในด้านการสนับสนุนการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นหนึ่งใน 20 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกครอบคลุม 11 ประเทศจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการสนับสนุนทั้งด้านขององค์ความรู้ งบประมาณ รวมถึงบุคคลากรของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรคือ SeaChange® ประการที่ 4 ด้านความสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิฯ และการรับรองจาก CAPS สามารถร่วมรับชมได้ที่ https://fb.watch/8aGJJnkZro/