ไทยยูเนี่ยนบริจาคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค 5,000 กระป๋อง และข้าวกล่อง 2,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี

บรรยายภาพ: ไทยยูเนี่ยนมอบอาหารกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัยในตำบลภูคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี — 14 ตุลาคม 2564 - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็ค จำนวน 5,000 กระป๋อง และอาหารกล่องพร้อมทาน จำนวน 2,000 กล่อง ให้กับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์

อุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลต่อประชาชนหลายหมู่บ้านในจังหวัดลพบุรี โดยบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึง 1.5 – 2 เมตร ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากติดค้างอยู่ในบ้านและไม่สามารถเดินทางออกมาซื้อหาอาหารได้ ไทยยูเนี่ยนจึงได้มอบอาหารกล่องพร้อมทานวันละ 400 กล่องให้กับผู้ที่ประสบภัยในอำเภอบ้านหมี่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

###