ไทยยูเนี่ยนเผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปีฉบับที่สามที่รายงานครอบคลุมการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทเป็นครั้งแรก

  • ไทยยูเนี่ยน เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี โดยกล่าวถึงความท้าทายในการดำเนินการด้านแรงงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรในการดำเนินงานของบริษัท
  • เป็นรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับที่สาม และเป็นครั้งแรกที่ได้รับการรับรองการเปิดเผยในระดับ GRI Core Content Index
  • รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ เป็นการสื่อสารความก้าวหน้าของไทยยูเนี่ยนต่อการปฏิบัติตามหลักข้อตกลงระดับ โลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

กรุงเทพฯ – 6 กรกฎาคม 2559, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำปี (Sustainability Report) ที่รายงานครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทในเครือทั่วโลก ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนมีการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศซึ่งครอบคลุมถึง 4 ทวีป

รายงานเพื่อความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ฉบับประจำปี 2558 ได้รายงานรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทเพื่อ แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึงเป้าหมายด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและการดูแลสิ่งแวดล้อม

แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “ความโปร่งใสเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมในวงกว้าง เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่เราเดินหน้าแก้ไขปัญหาทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล”

ไทยยูเนี่ยน ตระหนักถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่และกำลังดำเนินการเพื่อ จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง พบว่ามีความเสี่ยงในการว่าจ้างของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น อิสระ หรือ ล้ง ดังนั้นในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้นำกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้อง ต้นจากภายนอก ให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการปกป้องและดูแลสิทธิด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนได้มีการรับพนักงานข้ามชาติกว่า 1,200 คนที่ทำงานกับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำที่บริษัทยกเลิกการว่าจ้างเข้ามา ทำงานกับบริษัทโดยตรง อีกทั้งมีการดูแลการว่าจ้างอย่างถูกกฎหมายและมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยแก่ พนักงานเหล่านี้ หลังการประกาศดังกล่าว สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ประกาศให้สมาชิกของสมาคมยกเลิกการใช้สถาน ประกอบการภายนอกที่ทำธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นหรือล้งเช่นกัน แดเรี่ยน กล่าวเสริมว่า “จุดมุ่งหมายของไทยยูเนี่ยนคือ การเป็นผู้นำในการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างแท้ จริง”

ทั้งนี้รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2558 ยังได้รับการรับรองเป็นการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (G4 Core Content Index) จาก Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานสากลอิสระ ซึ่งถือเป็นการยกระดับของรายงานฉบับนี้ จากที่ได้รับการรับรองในระดับ Materiality Disclosure ในรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2557