ไทยยูเนี่ยนให้ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2559

1 กรกฏาคม 2559, กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยยูเนี่ยนเผยการประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2559 ว่า ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะจากระดับ Tier 3 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ Tier 2 ที่ต้องเฝ้าระวัง

แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “การที่ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะในครั้งนี้ นับเป็นความพยายามของรัฐบาลไทยที่ได้ยกระดับการดำเนินการจัดการกับปัญหาการ ค้ามนุษย์อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การจัดการกับปัญหานี้จะยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักปฏิบัติให้ดีที่ สุด เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้หมดไป”

ไทยยูเนี่ยนได้มีการออกนโยบายหลายเรื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งรวมถึงเรื่องแรงงานบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการดำเนินการเรื่องของการห้ามขนถ่ายสินค้ากลาง ทะเล นโยบายการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีของบริษัท

แดเรี่ยน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยยูเนี่ยนเห็นการดำเนินงานอย่างจริงจังของรัฐบาลไทยในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งการออกพระราชกำหนดการประมง และการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์นี้ เป็นรายงานประจำปีที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งจัด อันดับการทำงานของรัฐบาลทั่วโลกเกี่ยวกับความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ ระดับ Tier 2 ที่ต้องเฝ้าระวัง หมายถึงประเทศซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครอง เหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act) แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามความพยายามของประเทศที่จะเพิ่มการดำเนินการในอนาคตและปีข้าง หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของไทยยูเนี่ยนที่ดำเนินการต่อต้าน การค้ามนุษย์และการค้าทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ ไทยยูเนี่ยน http://tu.listedcompany.com/newsroom/20160615-tu-modern-slavery-en.pdf