ไทยยูเนี่ยน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องแก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

จากพันธกิจที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำเนินธุรกิจอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทบริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็คปลาซาร์ดีนจำนวน 4,000 กระป๋อง เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการบริจาคนี้ได้มอบผ่านเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยมีคุณศิริลักษณ์ ยังเลิศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไทยยูเนี่ยน เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับทั้งสองหน่วยงาน

ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563ไทยยูเนี่ยน ได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำนวน 32,600 ชิ้น และปลากระพงแล่แช่แข็งจำนวน 630 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวและสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังทำงานเพื่อจัดการกับการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19