ไทยยูเนี่ยนให้คำมั่น เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในโอกาสวันเด็กสากล

20 พฤศจิกายน 2563, กรุงเทพ – เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้คำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไทยยูเนี่ยน ได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ ไปจนถึงการจัดหาเวิร์คช็อปเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับเด็ก ซึ่งการทำงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 8 ในเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

“ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่มีผลต่อการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตของเด็ก เพราะไม่เพียงจะช่วยเติมเต็มให้มีความรู้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย เรามีความตั้งใจที่จะตอบแทนชุมชนท้องถิ่นของเรา อีกทั้งเรายังตั้งใจที่จะมีส่วนในการมอบโอกาสสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อที่พวกเขาจะมีอนาคตที่สดใส และมีส่วนร่วมในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว

นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีนักเรียนราวกว่า 400 คน ได้เข้ามาเรียนตั้งแต่มีการเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ โดยเด็กเหล่านี้จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่เข้าไปในระบบการศึกษาของไทย เพื่อที่จะสามารถไปต่อยังระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จาก 6 ประเทศ เพื่อสนับสนุนพวกเขาในการเรียนสาขาวิชาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สรีรวิทยาการออกกำลังกาย นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี พฤกษศาสตร์และพิษวิทยา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของโครงการ CONNEXT ED ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย และบริษัทเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเลื่อมล้ำในสังคม พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐ โดยในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนยังได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับ 38 โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ในยุโรป แบรนด์ John West ในประเทศไอร์แลนด์ ได้มีการทำงานร่วมกับสมาคม Ireland Gaelic Athletics Association มา 5 ปี ในการสนับสนุนการแข่งขัน Feile สำหรับเด็กอายุ 14 ปี เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาเล่นกีฬา และให้ความสำคัญกับโภชนาการและการฝึกซ้อม John West ได้บริจาค 1,000 ยูโรให้กับ 4 สโมสร เพื่อสนับสนุนชุดและการฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้มีการยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในประเทศโปแลนด์ แบรนด์คิง ออสการ์ ได้สนับสนุนทีม KS Stolem ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลเด็กในหมู่บ้าน Gniewino โดยช่วยสนับสนุนเป็นเงินทุนเพื่อการจัดหาอุปกรณ์และการฝึกซ้อม ขณะเดียวกัน โรงงาน Indian Ocean Tuna ของไทยยูเนี่ยน ที่ประเทศเซเชลส์ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ John West Fridge Pots ให้แก่หน่วยงาน Association of People With Hearing Impairment และบริจาคปลาทูน่ากระป๋องให้กับ President’s Village Orphanages. สำหรับในประเทศไทย ไทยยูเนี่ยนได้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อฟิชโชให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 39 แห่ง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของไทย

“วันนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองให้กับอนาคตเด็กๆ ทุกคนทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนสัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าในการทำส่วนเล็ก ๆ ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ผ่านโอกาสทางการศึกษาและการเติบโต” คุณธีรพงศ์ทิ้งท้าย