กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาค 1 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

11 มิถุนายน 2563, สมุทรสาคร – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด และ บริษัท โอคิสนอสฟู้ด จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เข้ากองทุน “สมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมีนายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปลาของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ส่งมอบเงินบริจาคให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ซึ่งไทยยูเนี่ยนมีการเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ที่เรียกว่า SeaChange®

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์
โทร +66.81.922.5135
อีเมล์ Wiriyaporn.Posayanonda@thaiunion.com

จิรวัส มนตรีวงค์
โทร +66.80.976.4613
อีเมล์ Jirawat.montreevong@thaiunion.com