ไทยยูเนี่ยน แชร์ประสบการณ์เรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมต่อผู้นำธุรกิจระดับโลก

10 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลกับผู้นำธุรกิจจากนานาชาติ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมถึงการขับเคลื่อนเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และผลลัพธ์ทางบวกต่อแรงงานข้ามชาติ แรงงานของเราต้องมีการจ้างงานที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพในการเลือกงาน คือ หนึ่งในเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมองค์กรและความยั่งยืน กล่าวในงานประชุม Global Forum for Responsible Recruitment ประจำปี ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพ

ดร. แดเรี่ยน กล่าวในที่ประชุมว่า ไทยยูเนี่ยนมีการกำหนดมาตรฐานตลอดทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกสำหรับการปกป้องแรงงานข้ามชาติ

“สี่ปีที่ผ่านมา เราทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมเรื่องแรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายในโรงงานผลิตและแปรรูปของเรา และการดำเนินการที่ส่งเสริมภาครัฐเพื่อสนับสนนุการจ้างงานด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย” ดร. แดเรี่ยน กล่าวในการประชุมซึ่งจัดโดย Institute for Human Rights and Business (IHRB)

ผู้เข้าร่วมในงานประชุมประกอบด้วยบริษัทระดับโลกต่างๆ เช่น ไนกี้ เนสท์เล่ วอลมาร์ท เดอะ โคคา-โคลา คัมปะนี พร้อมด้วย มร. เควิน ไฮแลนด์ ผู้ตรวจการการใช้แรงงานทาสคนแรกของอังกฤษ

แรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายเป็นหนึ่งในเสาหลักของ SeaChange® ซึ่งกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีหลายนโยบายที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนในเรื่องของสิทธิแรงงาน เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานสำหรับการจัดหาทั้งหมดในโรงงานผลิตและโรงงานแปรรูปของเรา

การห้ามเรื่องค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงานเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องแรงงานและลดความเสี่ยงในการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน

การประชุมหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างความรับผิดชอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์จากไทยยูเนี่ยน” ดร. แดเรี่ยน ได้กล่าวว่า การทำงานกับภาคประชาสังคมคือตัวหลักสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ในเวทีการประชุมได้มีการนำผู้ที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแรงงานทั้งหมดมารวมกัน ตั้งแต่ International Focus ซึ่งบริษัทจัดหาแรงงานในประเทศเมียนมา เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ไทยยูเนี่ยน ในฐานผู้ประกอบการ และเนสท์เล่ ในฐานะผู้บริโภคปลายทาง

ในช่วงท้ายของงาน ดร. แดเรี่ยน ยังได้นำเสนอวิดีโอซึ่งจัดทำโดยนายภูริช จันศิริ ที่ได้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในไทยยูเนี่ยน ในการมีถิ่นที่อยู่และเป็นนักเรียนอยู่ในกรุงเทพ เขาพบว่า ตัวเองล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคุณปู่ของเขาเอง นอกจากเขายังต้องการสำรวจความคล้ายคลึงของการย้ายถิ่นในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และบทบาทสำคัญของการย้ายถิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก วิดีโอดังกล่าวสามารถรับชมได้ที่นี่

“เราทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่และส่งเสริมเรื่องแรงงานมีความปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา และการวางตัวของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของภาคเอกชน” ดร. แดเรี่ยน กล่าว


###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 133.3 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์
อีเมล์ wiryaporn.posayanonda@thaiunion.com
โทร +66.63.231.0385