นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาบทเรียนด้านการอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน และทำความสะอาดชายฝั่ง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Students from Luangpat Kosoluptum School planted mangroves and learned about forest conservation at the Mangrove Forest Natural Education Center in Samut Sakhon during a recent field trip organized by Thai Union. Photo Credit: Thai Union/Wichaw Apiluxpoowadol

บรรยายภาพ: นักเรียนจากโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยไทยยูเนี่ยน (เครดิตภาพ: วิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล)


Students from Luangpat Kosoluptum School collect litter in oxo-biodegradable bags at the Mangrove Forest Natural Education Center in Samut Sakhon during a recent field trip organized by Thai Union. Photo Credit: Thai Union/Wichaw Apiluxpoowadol

บรรยายภาพ: นักเรียนจากโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ช่วยกันเก็บขยะโดยใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยไทยยูเนี่ยน (เครดิตภาพ: วิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล)

5 มิถุนายน 2561, สมุทรสาคร – นักเรียนจากโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมนี้ นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องป่าชายเลนที่ใช้คุณประโยชน์ต่อโลกของเรา รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและการลดมลภาวะทางทะเล นอกจากนี้ หลังได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆ  เด็กๆ ยังได้มีโอกาสลงมือและลุยเลนเพื่อปลูกต้นโกงกาง และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลนโดยใช้ถุงขยะพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเด็กๆ ร่วมกันเก็บขยะได้ถึง 107 กิโลกรัม

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 1.35 แสนล้านบาท (4.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 49,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วยแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation – ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่องมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าว

จนส่งผลโดยรวมให้ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่สามติดต่อกัน  นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี  FTSE4Good Emerging Index อีกด้วย  

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณวิสาขา จันทกิจ

มือถือ: +66.81.845.7316

อีเมล: Wisaka.Chantakit@thaiunion.com