ไทยยูเนี่ยน ยินดีกับฟาร์มกุ้งในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับใหม่ จาก Monterey Bay Aquarium Seafood Watch

บรรยายภาพ: ฟาร์มกุ้งของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสีเหลืองคือ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการซื้อ จากโครงการ Seafood Watch ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์

13 กรกฎาคม 2563, กรุงเทพ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินดีกับฟาร์มกุ้งในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับล่าสุด จากโครงการ Seafood Watch ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium Seafood Watch®) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ดีของการจัดการฟาร์มกุ้งในประเทศ และนำไปสู่อันดับที่ระดับสีเหลืองคือ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการซื้อ (Yellow Good Alternative)

วิธีการทำฟาร์มกุ้งในประเทศไทย มีการพัฒนานับตั้งแต่ โครงการ Seafood Watch ได้มาทำการประเมินฟาร์มกุ้งของไทยครั้งล่าสุด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับจากระดับสีแดง ขึ้นมาอยู่ระดับสีเหลือง วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยมีการจัดการกับคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรับมือกับความท้าทายเรื่องโรคต่างๆ รวมถึงลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับประเทศไทย การจะขึ้นมาที่ระดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อ (Best Choice) นั้น ในรายงานได้กล่าวถึงเรื่อง การดำเนินงานในระดับท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่การปล่อยน้ำทิ้งออกมาจากฟาร์ม ไปจนถึงการจัดการประมง ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องในทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า บริษัทยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาลไทย เพื่อช่วยให้ฟาร์มกุ้งของประเทศไทยไปสู่ระดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อ (Best Choice)

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนกำลังร่วมมือกับองค์กร Aquaculture Stewardship Council (ASC) และมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) เพื่อเพิ่มจำนวนฟาร์มกุ้งในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานมากขึ้น

“ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีความมุ่งมั่นเรื่องอาหารทะเลที่มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง” ดร. แดเรี่ยน กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่เป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่มีความยั่งยืนและแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สามารถแน่ใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบไปยังลูกค้าทั่วโลกมีการดำเนินการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไทยยูเนี่ยนเรื่องการมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลอุดมสมบูรณ์”

ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทย สำหรับตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

รายงานของโครงการ Seafood Watch สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

วิริยาภรณ์ โปษยานนท์
โทร +66.81.922.5135
อีเมล์ Wiriyaporn.Posayanonda@thaiunion.com

จิรวัส มนตรีวงค์
โทร +66.80.976.4613
อีเมล์ Jirawat.montreevong@thaiunion.com