ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล ‘New Code of Work Award 2021’ ในฐานะองค์กรผู้นำยอดเยี่ยม

กรุงเทพฯ – 24 พฤษภาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ‘New Code of Work Award 2021’ ในด้านความเป็นผู้นำ มอบรางวัลโดย PeopleStrong โดยไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมต่อสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โดยได้แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างเด่นชัด

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ไทยยูเนี่ยน แนวทางใหม่ในการทำงาน คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นเพื่อตัดสินใจทำในสิ่งที่เหมาะสมเพื่อพนักงาน ชุมชนและธุรกิจ ความเป็นผู้นำจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อมาจากที่เราสามารถดูแลพนักงานของเราได้เป็นอย่างดี และเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานเพื่อให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นให้กับตัวเองครอบครัว สังคมและเพื่อพวกเราในฐานะองค์กร”

New Code of Work Award เป็นรางวัลที่มอบเป็นประจำทุกปีโดยมี บริษัทมากกว่า 100 แห่งทั่วโลกเข้าร่วม