บริษัทไทยยูเนี่ยน ได้รับรางวัล The prestigious 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award

บริษัทไทยยูเนี่ยน ได้รับรางวัล The prestigious 2020 APAC Employee Experience Best Practice Award สำหรับผลงานการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานโดยการใช้หลักการบริหารทรัพยากรบุคล และการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ผลลัพธ์เป็นแรงผลักดัน จากเวทีงานประกาศผลรางวัล Talent Management Best Practice Awards ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยมีตัวแทนจาก Talent, Cornerstone OnDemand, Saba, HRFlag, และ emLyon Business School เป็นผู้จัดงาน

ด้วยการถือกำเนิดขึ้นของยุคเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับความสามารถของบุคลากร บริษัท ต่าง ๆ ตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รางวัล APAC Employee Experience Best Practice Award ประจำปี 2020 เป็นการยกย่องแนวทางปฏิบัติที่โดดเด่นของไทยยูเนี่ยน โดยการที่ผู้บริหารเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญในเรื่องประสบการณ์ของพนักงาน จะช่วยให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพและคุณค่าของตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์กรและการสร้างแบรนด์อย่างมีคุณภาพ