ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมสุขภาพดี สำหรับทุกคน รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักและความห่วงใย แก่สัตว์เลี้ยงที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19