ไทยยูเนี่ยน มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เพียงเพื่อผู้คน แต่ได้รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ เพราะพวกเขาคือสมาชิกสำคัญของครอบครัว