ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารกว่า 50,000 ชิ้น ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกที่ 3 ของโควิด 19

กรุงเทพฯ – 17 พฤษภาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 50,000 ชิ้นให้กับองค์กรภาครัฐ โรงพยาบาล และมูลนิธิ สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสนับสนุนผู้ที่กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 โดยการบริจาคนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารซีเล็คจำนวนมากกว่า 48,000 กระป๋อง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจำนวน 2,000 ชุด ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

จากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ของไวรัสโควิด 19 ไทยยูเนี่ยนได้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ บริจาคผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรม พลศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิดวงประทีป

“ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ และมีชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน

การมอบผลิตภัณฑ์อาหารของไทยยูเนี่ยนนี้ เพื่อสนับสนุนทีมบุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากเชื้อไวรัสทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สำหรับการบริจาคอาหารครั้งนี้ เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของไทยยูเนี่ยนจากปี 2563 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายประการที่ 2 เรื่องการขจัดความหิวโหย ซึ่งบริษัทได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารไปยังชุมชนทั่วโลกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คนมากมายที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดนี้ ทั้งนี้เราได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทจำนวนกว่า 3 ล้านชิ้นทั่วโลกในปี 2563

“พวกเราทุกคนที่ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงเหล่าผู้กล้าที่ทำงานอยู่แถวหน้าและเราจะยังสนับสนุนสำหรับอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายนี้โดยเร็ว และเราจะดีขึ้นไปด้วยกัน” นายธีรพงศ์กล่าว

บรรยายภาพ: นายธีรพงศ์ จันศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับนางสาวแร้มรุ้ง วรวัธ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

บรรยายภาพ: นายธีรพงศ์ จันศิริ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวนกว่า 4,500 ชิ้น มูลค่า 150,000 บาท ให้กับนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาคารนิมิตรบุตร กรมพลศึกษา

บรรยายภาพ: นายชู ชง ชาน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์กร และนายปีเตอร์ กัลลี่ (ที่ 1จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 20,000 กระป๋องให้กับนางสาวสุภาพร กรลักษณ์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และนางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร

บรรยายภาพ: นายปีเตอร์ กัลลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คจำนวน 5,000 กระป๋องให้กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บรรยายภาพ: พยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชกำลังจัดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของไทยยูเนี่ยนจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งต่อไปยังบุคลกรทางแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John

West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน โดยได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับอีกหลากหลายรางวัลสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงานด้านความยั่งยืน