รายงาน นโยบาย และเอกสารด้านความยั่งยืน

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559 (PDF)

Year 2559
File Size 27.69 MB
ดาวน์โหลด

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2558 (PDF)

Year 2558
File Size 13.25 MB
ดาวน์โหลด

Sustainability Report 2015 (Mobipocket / Kindle)

Year 2558
File Size N/A
Available Languages

Sustainability Report 2015 (iBooks)

Year 2558
File Size N/A
Available Languages

Sustainability Report 2014

Year 2557
File Size 21.26 MB
ดาวน์โหลด

Sustainable Development 2013

Year 2556
File Size 1.86 MB
ดาวน์โหลด