เศรษฐกิจ

ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอรัปชั่น และกลยุทธ์ด้านภาษี

Together, Thai Union’s leadership, policies and processes ensure our business is focused on ethical conduct and achievement of our sustainability objectives across our operations.

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรม

ในฐานะที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบ เราลงทุนในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและความก้าวหน้าของเราในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านการประมงอย่างชาญฉลาดขึ้น การปรับขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการสร้างมูลค่าผลิตผลพลอยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้านานาชาติของเรามีความสำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของเรา เรามีพันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีคุณภาพสูงที่สุดและมีมาตรฐานความปลอดภัยให้กับลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

เราจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนอันมุ่งมั่นของเราโดยผ่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ความคิดริเริ่มที่มีการแบ่งปัน และการขยายตลาดเกิดใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม