บริษัท ยูโรเปียน เดอ ลา แมร์ ประกาศแผนการปิดโรงงานในเมืองจาบราเชลมินสกา ใกล้กับเมืองบิดกาช ในประเทศโปแลนด์

1 ตุลาคม 2564 – บริษัท ยูโรเปียน เดอ ลา แมร์ บริษัทย่อยของบริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรป ผู้ผลิตปลาแซลมอนและปลารมควันในตลาดประเทศฝรั่งเศสและในทวีปยุโรป ได้ประกาศวันนี้ถึงแผนการปิดโรงงานในเมืองจาบราเชลมินสกา ใกล้กับเมืองบิดกาช ในประเทศโปแลนด์

การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แม้จะได้มีการทบทวนและลงทุนหลายครั้ง แต่โรงงานมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าโรงงานอื่นๆ ในตลาด ทำให้มีการขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะของตลาดที่มีความท้าทายอยู่มาก ประกอบกับขาดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆ

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ สิ่งแรกที่บริษัทคำนึงถึงคือพนักงานที่บิดกาช ซึ่งได้รับการแจ้งเมื่อเช้าวันนี้ หลังจากที่บริษัทได้ปรึกษากับตัวแทนพนักงานและจะจัดเตรียมความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ในกระบวนการการปิดโรงงานนี้

บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับด้านแรงงาน บริษัทมีความตั้งใจจะดำเนินการปรึกษาประสานงานและหาข้อสรุปต่างๆ ที่จะช่วยพนักงานได้ดีที่สุดในสถานการณ์นี้

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนแจ้งบริษัทคู่ค้า บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

โรงงานในเมืองจาบราเชลมินสกามีบริษัทคู่ค้าและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีการค้าขายกันมานานอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกบริษัทในการดูแลจัดการธุรกิจต่างๆ ที่คงค้าง ให้เป็นไปโดยราบรื่น และหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดหาต่างๆ ในอนาคต

บริษัทขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานของบริษัทที่ได้ทำงานหนักและทำงานอย่างมืออาชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชี้แจงนี้ ได้ที่

Hill & Knowlton, Poland
Monika Podsiadło
monika.podsiadlo@hkstrategies.com