ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารกว่า 326,000 ชิ้น ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศไทย

 • ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนระดับโลกของบริษัท ที่เรียกว่า SeaChange®
 • โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ริเริ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้
 • ไทยยูเนี่ยนได้มีการบริจาคอาหารไปแล้วกว่า 3.3 ล้านชิ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนทั่วโลกตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19
 • ในปีนี้ บริษัทยังได้บริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวนกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดมากกว่า 4,000 กิโลกรัม ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคอาหารมากกว่า 326,000 ชิ้น ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ (Thai Union Cares) ที่ดำเนินการทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

บริษัท ได้สนับสนุนอาหารให้กับหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ โรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ที่เริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารไปทั่วโลกมากกว่า 3.3 ล้านชิ้น ผ่านหน่วยงานราชการ องค์การนอกภาครัฐ มูลนิธิ และโรงพยาบาล รวมถึงการบริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้าและอาหารสุนัขมาร์โว่จำนวนมากกว่า 78,000 กระป๋อง และอาหารสุนัขชนิดเม็ดกว่า 4,000 กิโลกรัมให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง องค์กรสัตว์เลี้ยง และอาสาสมัครที่ดูแลสัตว์เลี้ยง

การบริจาคของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 240,000 กระป๋องให้กับหน่วยงานราชการได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 26,500 กระป๋อง ให้กับมูลนิธิหลายแห่ง
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 13,000 กระป๋อง และอาหารพร้อมทานแช่แข็งจำนวน 1,000 ชุด ให้กับองค์กรนอกภาครัฐต่างๆ
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 15,000 กระป๋อง และอาหารพร้อมทาน 4,700 ชุด ให้กับโรงพยาบาล และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 12,000 กระป๋อง ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
 • มอบอาหารพร้อมทาน จำนวน 12,000 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 24,000 ขวด ให้แก่สำนักงานตำรวจนครบาล
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
 • มอบผลิตภัณฑ์ปลากระพงแช่แข็ง จำนวน 700 กิโลกรัม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และ ORA Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม

นอกจากการบริจาคอาหารแล้ว ไทยยูเนี่ยนยังได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) จำนวน 10,000 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10,000 ชิ้น โดยมีมูลค่ารวม 9.2 ล้านบาท ให้กับจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19 รวมถึงการบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งการบริจาคเหล่านี้เป็นการสานต่อพันธกิจของไทยยูเนี่ยนในการช่วยเหลือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินงานอยู่

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า “เราเป็นบริษัทอาหารระดับโลกที่มุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 2 เพื่อยุติความหิวโหย. เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ที่เรามี การดำเนินงานอยู่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญมากในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้”

“เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง และเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป เพื่อทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้” นายธีรพงศ์กล่าวทิ้งท้าย