ไทยยูเนี่ยนรับรางวัลความยั่งยืนดีเด่น และติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายใต้ภาพ: นายคมกฤช ซอโฉม (ขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายใต้ภาพ: นายภัทรชัย สนธิขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน รับโล่ห์จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

9 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ในฐานะมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่น นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน ยังได้รับการคัดเลือกติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 อีกด้วยซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การประเมินด้านความยั่งยืนดังกล่าว จะพิจารณาจากมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์การพิจารณาด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการให้คะแนนจะมา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 125 พันล้านบาท (3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 46,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอดในเรื่องดังกล่าว จนส่งผลโดยรวมให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี  FTSE4Good Emerging Index เมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
วิสาขา จันทกิจ
โทรศัพท์มือถือ: +66 816.457.316
อีเมล์: Wisaka.Chantakit@thaiunion.com